Accueil

Interclubs Comité 14 D1 Vétéran

Comité Départemental 14

Vétérans A

Classement Export PDF

# Équipes JouéesJ GagnéesG NullesN PerduesP ForfaitsF BonusB+ PénalitésP- PointsPts Matchs +/-M+/- Sets +/-S+/- Pts +/-P+/-
1 BCD-V1 3 2 1 0 0 0 0 13 6 11 114
2 ASGIBDAD-V1 2 1 1 0 0 0 0 8 2 3 23
3 USSA-V1 3 1 0 2 0 1 0 8 0 -1 16
4 CBCC-V1 2 1 0 1 0 1 0 7 0 1 38
5 IFS-V1 1 1 0 0 0 0 0 5 2 2 12
6 PAB-V1 1 0 0 1 0 1 0 2 -2 -2 -10
7 CCBCC-V2 2 0 0 2 0 0 0 2 -8 -14 -193

Calendrier

J1
Dim. 28 nov. 21
J2
Dim. 19 déc. 21
J3
Dim. 23 janv. 22
J4
Dim. 27 févr. 22
J5
Dim. 27 mars 22
J6
Sam. 30 avr. 22
J7
Dim. 22 mai 22
Voir le détail

Vétérans B

Classement Export PDF

# Équipes JouéesJ GagnéesG NullesN PerduesP ForfaitsF BonusB+ PénalitésP- PointsPts Matchs +/-M+/- Sets +/-S+/- Pts +/-P+/-
1 LCBO-V1 3 3 0 0 0 0 0 15 6 12 116
2 ASEB-V1 3 2 0 1 0 1 0 12 4 9 57
3 ASLNM-V1 3 1 0 2 0 2 0 9 0 1 -18
4 BCMF-V1 3 1 1 1 0 0 0 9 -2 -4 -103
5 FVB-V1 2 0 2 0 0 0 0 6 0 -1 63
6 IFS-V2 2 0 1 1 0 0 0 4 -4 -7 -50
7 CBC-V1 2 0 0 2 0 2 0 4 -4 -10 -65

Calendrier

J1
Dim. 28 nov. 21
J2
Dim. 19 déc. 21
J3
Dim. 23 janv. 22
J4
Dim. 27 févr. 22
J5
Dim. 27 mars 22
J6
Sam. 30 avr. 22
J7
Dim. 22 mai 22
Voir le détail